YÜKLENİYOR

rolex oyster perpetual datejust 31mm lady model rose gold audemars piguet royal oak concept gmt tourbillon skeleton dial watch uk replica watches rolex oysterdate precision 6694 price rolex submariner fake ebay replica watches mens watches armani vintage tag heuer monaco for sale replica watch 20mm leather watch band vintage esq filmore watch uk replica watches panerai luminor marina automatic omega seamaster 300 titanium replica watches uk


GSM Ruhsat İşlemleri

1. SINIF GSM ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN BELGELER

1. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu (ayrıntılı adres krokisi eklenecek)
2. İmar Durumu (İlçe Belediye Başkanlığından)
3. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İlçe Belediye Başkanlığından)
4. İşletme Belgesi (Bölge Çalışma Müdürlüğünden)
5. İtfaiye Raporu (Merkez İtfaiye Müdürlüğünden)*
6. İSKİ Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı
7. Sorumlu Müdür Sözleşmesi (işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip)
8. Sorumlu Müdüre ait Diploma Sureti
9. Vergi Levhası
10. Ticaret Odasına Kayıtlı ise, Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Kayıt Belgesi
11. Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Kayıtlı ise, Oda Kayıt Belgesi
12. İmza Sirküleri
13. Vaziyet Planı
14. Tapu
15. Kira Kontratı (Kiracı ise)
16. Motor Beyannamesi (gerektiği durumlarda)
17. İş Akış Şeması (gerektiği durumlarda)
18. Emisyon İzin Belgesi (emisyon iznine tabi işyerlerinden) (İl Çev. ve Orm. Md.’den)
19. Kapasite Raporu (gerektiği durumlarda) (İstanbul Sanayi Odasından)
20. Doktor Sözleşmesi (çalışan sayısı 50’den fazla olan işyerlerinden)
21. Varsa basınçlı kapların, yakıt tanklarının ve vinçlerin Fenni Muayene Raporları
22. Patlayıcı madde var ise Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi (İl Emniyet Md.’den)
İşyerinde LPG tankı mevcut ise;
23. Yeraltı tankları için Katodik Kor. ve Tes.Top.Ölç.Rp. (Elk. Müh. Odası)
24. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü görüşü 25. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası