YÜKLENİYORÇevre İzin Lisansı

   İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 Listelerinde yer almayan faaliyetler bağlı bulundukları İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden kapsam dışı görüş yazısı almakla yükümlüdürler.

   Kapsama giren faaliyetler ise; aşağıda yazılı bulunan konulardan hangisine tabi iseler o kapsamda/ kapsamlarda çevre izin veya izin lisans belgesi almakla yükümlüdürler.


Çevre İzin Hizmetlerimiz


•Emisyon Konulu Çevre İzni
• Gürültü Kontrolü Konulu Çevre İzni
• Atık Su Deşarjı Konulu Çevre İzni
• Derin Deniz Deşarjı Konulu Çevre İzni


Çevre Lisans Hizmetlerimiz


• Geri Kazanım Konulu Çevre Lisansı
• Bertaraf Konulu Çevre Lisansı
• Ara Depolama Konulu Lisansı
• İşleme Konulu Çevre Lisansı
• Arındırma Konulu Çevre Lisansı